zakład elektroniczny

Centrala alarmowa CMP-0820

Centrala CMP - 0820 jest ośmioliniową, mikroprocesorową centralą alarmową.

Charakteryzuje się następującymi cechami:

 • 8 parametryzowanych linii wejściowych trójstanowych (dozór, naruszenie, sabotaż),

 • 1 sabotażowa linia NC,

 • Możliwość wydzielenia z linii wejściowych do trzech linii szyfrowych,

 • Możliwość podłączenia 2 manipulatorów MA - 0896 i manipulator EXT - 0896,

 • Zasilacz o wydajności 2A i miejsce na akumulator 11Ah,

 • 3 programowane wyjścia do sterowania sygnalizatorów o prądzie do 1A,

 • 4 wyjścia definiowane, za pomocą których można sterować dodatkowymi urządzeniami jak rygiel elektromagnetyczny, gong oraz przekazywać informacje o alarmie, blokadzie, sabotażu np. do monitoringu,

 • 8 kodów użytkownika o długości 4 - 7 cyfr,

 • Możliwość podziału linii alarmowych na 8 zazębiających się stref służących do blokowania linii,

 • 2 drogi dojścia z odrębnymi czasami,

 • Możliwość wprowadzenia opóźnienia zdjęcia blokady na czas drogi wyjścia dla każdej z 8 stref,

 • Pamięć 191 zdarzeń z możliwością ich wydrukowania,

 • Pamięć zdarzeń i pamięć konfiguracji nie ulotna,

 • Możliwość podłączenia drukarki lub komputera do drukowania na bieżąco zdarzeń,

 • Kontrola obecności manipulatorów bez potrzeby prowadzenia pętli sabotażowej,