zakład elektroniczny

Centrala alarmowa CMP-1692

Centrala CMP-1692 jest nowoczesną, mikroprocesorową, 16-to liniową centralą alarmową komunikującą się z użytkownikiem w języku polskim poprzez ciekłokrystaliczny wyświetlacz alfanumeryczny. Obsługę urządzenia zapewnia wbudowana klawiatura, a stan linii alarmowych jest wyświetlany za pomocą dodatkowego wyświetlacza złożonego z 16-tu diod typu LED.

Centrala posiada następujące cechy:

 • 16 parametryzowanych linii alarmowych, w tym linia nr.15 może pracować jako przeciwpożarowa (z własnym wyjściem ppoż. i czasem reakcji zwiększonym do 10 sek.). Linia nr.16 pracuje jako sabotażowa.

 • DROGĘ DOJŚCIA - naruszenie linii nr 1 może zablokować na określony czas wybrane inne linie.

 • 8 parametryzowanych linii szyfrowych (blokujących), gdzie każda linia szyfrowa może blokować dowolną ilość linii alarmowych w dowolnej konfiguracji (tzw. tworzenie stref). Dodatkowo linia szyfrowa nr 1 kasuje ALARM CZASOWY i STAŁY oraz włącza tzw. CZAS NA WYJŚCIE (opóźnione zdjęcie blokad linii alarmowych umożliwiające opuszczenie obiektu).

 • KOD UŻYTKOWNIKA przełączający centralę w pozycję DZIEŃ i NOC, KOD INSTA-LATORA pozwalający programować wszystkie parametry centrali oraz 8 KODÓW stowarzyszonych z poszczególnymi liniami szyfrowymi, dzięki czemu po wybraniu takiego kodu centrala zachowuje się tak, jak po zablokowaniu jej zewnętrzną linią szyfrową

 • 4 wyjścia alarmowe, w tym 3 dozorowane (alarm czasowy) i jedno niedozorowane (alarm do skasowania) zabezpieczone bezpiecznikami o wartości 1A. Dowolne wyjście może być ustawione jako (opcje niezależne od siebie):

  - DC (poziom stały) lub 1 Hz

  - modulowane lub nie sygnałem o częstotliwości 500 Hz

  - natychmiastowe lub opóźnione (realizacja tzw. alarmu dyskretnego)

 • Wyjścia pomocnicze :

  - przekaźnikowe (styki NO i NC)

  - przekaźnikowe (styki NO i NC) -wyprowadzone sterowanie przekaźnikiem (PK)

  - NOC - aktywne w pozycji NOC

  - L15 - wyjście do monitora alarmu MON-95.

  - IB1 - informacja o wybraniu pierwszej linii szyfrowej

  - LZAS - informacja o niskim napięciu zasilania

  - AWZAS - awaria zasilania (brak sieci lub bezpiecznika akumulatora)

  - RSO i RSI - łączówki do podłączenia klawiatur zewnętrznych EXT-0893

  - PRINT - wyjście do drukarki

 • Wydajny zasilacz i miejsce na akumulator żelowy o pojemności 15 Ah

 • Pamięć konfiguracji systemu (nastaw) niezależna od zasilania centrali (sieć / akumulator) co pozwala uniknąć powtórnego programowania urządzenia po zaniku zasilania (rozładowanie akumulatora i brak napięcia w sieci 220V)

 • Pamięć o głębokości 82 zdarzeń z podaniem czasu, dnia tygodnia i numeru tygodnia

 • Obsługa zaawansowanych opcji programowania centrali dostępna jedynie poprzez użycie KODU INSTALATORA

 • Możliwość podłączenia drukarki MEFKA SQ do rejestracji zdarzeń o praktycznie nieograniczonej pojemności przy pracy ciągłej. Drukarka jest zasilana z centrali.

 • Możliwość współpracy z manipulatorami zewnętrznymi EXT-0894
 • Podstawowe dane techniczne

  Wymiary zewnętrzne : (długość/ szerokość/ głębokość) 370 x 250 x 95 mm

  Zasilanie : sieć 220V 50Hz/ akumulator 12V 15Ah

  Pobór prądu: 70 mA / 12V (bez EXT)

  Maksymalna wydajność zasilaczacentrali (praca ciągła): 2A

  Zabezpieczenie przed nadmiernym wyładowaniem akumulatora min. 10V

  Sygnalizacja braku zasilania sieciowego

  Sygnalizacja uszkodzenia bezpiecznika zasilania awaryjnego

  Ilość manipulatorów EXT-0894: max 7

  Linie alarmowe: 16 szt. (parametryczne 17.4kW)

  Linie szyfrowe: 8 szt. (parametryczne 17.4kW)

  Linia pożarowa: 1 szt.(opcjonalnie)

  Wyjścia alarmowe dozorowane typu OC o wydajności 1A: 3 szt

  Wyjścia alarmowe niedozorowane typu OC o wydajności 1A: 1 szt.

  Wyjścia dodatkowe :

  -przekaźnikowe (styki NO i NC)

  -przekaźnikowe (styki NO i NC) -wyprowadzone sterowanie przekaźnikiem

  -NOC - nieaktywne w pozycji NOC

  -P.POŻ. - wyjście pożarowe. Stan linii 15 pracującej jako pożarowa.

  -IB1 - informacja o wybraniu pierwszej linii szyfrowej

  -LZAS - informacja o niskim napięciu zasilania

  -AWZAS - awaria zasilania (brak sieci lub bezpiecznika akumulatora)

  -RSO i RSI - łączówki do podłączenia manipulatorów zewnętrznych EXT-0893

  -PRINT - wyjście do drukarki

  Kody:

  -INSTALATORA (6 cyfr)

  -UŻYTKOWNIKA (4 cyfry)

  -8 DODATKOWYCH (4 cyfry)

  Czas trwania alarmu 0 - 15 minut

  Czas trwania alarmu dyskretnego 0 - 15 minut

  Czas na wejście 0 - 15 minut

  Czas na wyjście 0 - 15 minut

  (dokładność ustawienia czasów-4 sek.)