zakład elektroniczny

Lokalny System Monitoringu CMP-1695

Centrala CMP-1695 jest modyfikacją centrali CMP-1692.

Podstawowe zmiany w stosunku do poprzedniej wersji przedstawione są w punktach poniżej:

 • Wprowadzono opcję pracy centrali z dwiema strefami alarmowymi. Naruszenie linii alarmowej wywołuje wówczas alarm tylko w tej strefie, do której należy. Każda ze stref ma przyporządkowane własne wyjścia alarmowe i korzysta z oddzielnych czasów alar­mów. Dokładniejszy opis stref alarmowych znajduje się w punkcie 4.7 instrukcji.

 • Wprowadzono opcję pracy centrali z 15 kodami, gdzie każdy kod blokuje jedną linię alarmową

 • Zrezygnowano z pozycji DZIEŃ i NOC. Obecnie centrala może się znajdować w pozy­cjach: DOZÓR (odpowiadającej pozycji NOC w poprzedniej wersji centrali) lub w TEŚCIE (Instalatora bądź Użytkownika).

 • Wprowadzono drugą drogę dojścia (uruchamianą naruszeniem linii 15)

 • Wprowadzono możliwość podtrzymania blokady każdej z ośmiu stref kodowych

 • Zrezygnowano ze specjalnego znaczenia linii 15 jako linii pożarowej oraz możliwości definiowania wyjścia przekaźnikowego jako pożarowego. W zamian, wprowadzono możliwość zdefiniowania drugiej strefy alarmowej jako ‘specjalnej’ posiadającej cechy umożliwiające wykorzystanie jej jako strefy pożarowej (pkt. 4.7).

 • Wprowadzono możliwość wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu oraz drukowania na drukarce w języku angielskim. Zmianie uległo znaczenie wyjść dodatkowych NOC i L15 centrali (pkt. 4.5).

 • Wprowadzono możliwość podłączenia do centrali dodatkowego modułu zewnętrznego, do którego przesyłana jest informacja o stanie linii alarmowych, rozbrojeniu stref i stanie zasilania (pkt. 11).

 • Ujednoliceniu uległy dwie wersje programowe centrali, mianowicie wersja z manipulato­rami zewnętrznymi i bez manipulatorów. Obecnie podłączenie manipulatora nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów. Centrala sama wykrywa jego obecność i rozpoczyna obsługę, a zaprogramowane wcześniej nastawy pozostają bez zmian (nie jest wymagany powrót do nastaw fabrycznych).

 • Wprowadzono możliwość programowego sterowania wyjściem przekaźnikowym centrali za pomocą ośmiu timerów określających godzinę (i ewentualnie dzień tygodnia) włączenia / wyłączenia wyjścia.

 • Zrezygnowano z programowego wyłączania drukarki a w to miejsce wprowadzono możliwość wydruku całej lub części pamięci zdarzeń.

 • Dodano funkcję ‘kodu pod przymusem’.

 • Zwiększono pamięć zdarzeń do 1500 pozycji i dodano do pamięci te typy zdarzeń, które w starej wersji centrali były jedynie drukowane na bieżąco.
 • Charektyrystyka centrali

  Centrala CMP-1695 jest nowoczesną, mikroprocesorową, 16-to liniową centralą alarmową komunikującą się z użytkownikiem w języku polskim poprzez ciekłokrystaliczny wyświetlacz alfanumeryczny. Podstawowe cechy centrali zależą od wyboru jej trybu pracy. Wspólne dla wszystkich modów cechy centrali to:

 • Wbudowana klawiatura, umożliwiająca jej konfigurowanie oraz obsługę przez użytkownika,

 • 16 parametryzowanych linii alarmowych, w tym linia nr 16 pracuje jako sabotażowa,

 • 16 LEDów przedstawiających aktualny stan wszystkich linii alarmowych (sygnalizacja naruszenia, zablokowania, uszkodzenia),

 • Kod użytkownika kasujący alarm czasowy i stały w obu strefach alarmowych i umożliwiający wejście do ‘Testu Użytkownika’ (TU)

 • Kod instalatora pozwalający programować wszystkie parametry centrali,

 • 5 wyjść alarmowych, w tym:

  - 3 dozorowane, NO, zabezpieczone bezpiecznikami o wartości 1A;

  - 1 nie dozorowane, NO, zabezpieczone bezpiecznikami o wartości 1A;

  - 1 nie dozorowane, przekaźnikowe (styki NO i NC),

 • Dowolne wyjście może być ustawione jako (opcje niezależne od siebie):

  - uaktywniane alarmem w strefie 1, 2 lub obu,

  - DC (poziom stały) lub 1 Hz ,

  - natychmiastowe lub opóźnione (realizacja tzw. alarmu dyskretnego),

  - czasowe lub stałe (wyjścia dozorowane tylko czasowe),

 • Dodatkowy przekaźnik (styki NO i NC) - z wyprowadzonym sterowaniem (łączówka PK) do dowolnego zastosowania,

 • Wyjścia pomocnicze :

  - NOC -informacja o rozbrojeniu drugiej strefy alarmowej

  - L15 -wyjście sygnałowe do monitora centrali.

  - IB1 - informacja o rozbrojeniu pierwszej strefy alarmowej,

  - LZAS - informacja o niskim napięciu zasilania

  - AWZAS - awaria zasilania (brak sieci lub bezpiecznika akumulatora)

  - RSO i RSI - łączówki do podłączenia klawiatur zewnętrznych EXT-0896

  - PRINT - wyjście do drukarki

 • Zasilacz o wydajności 2A i miejsce na akumulator żelowy o pojemności 15 Ah

 • Pamięć konfiguracji systemu (nastaw) niezależna od zasilania centrali (sieć / akumulator) co pozwala uniknąć powtórnego programowania urządzenia po zaniku zasilania (rozładowanie akumulatora i brak napięcia w sieci 220V)

 • Pamięć zdarzeń o głębokości 1500 zdarzeń z podaniem czasu zdarzenia,

 • Możliwość podłączenia drukarki MEWKA SQ do rejestracji zdarzeń o praktycznie nieograniczonej pojemności przy pracy ciągłej; drukarka jest zasilana z centrali.

 • Możliwość współpracy z siedmioma manipulatorami zewnętrznymi EXT-0896, umożliwiającymi wykonywanie wszystkich czynności obsługi, prezentującymi aktualny stan centrali i rozszerzającymi liczbę linii alarmowych o 8 dla każdego manipulatora,

 • Możliwość podłączenia monitora centrali prezentującego stan centrali,

 • Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja braku zasilania sieciowego i zbyt niskiego napięcia zasilania.

 • Możliwość programowego sterowania wyjściem przekaźnikowym centrali za pomocą ośmiu timerów określających czas (i ewentualnie dzień tygodnia) włączenia / wyłączenia wyjścia.

 • Możliwość wydruku pamięci zdarzeń.

 • Funkcja ‘kodu pod przymusem’ uruchamiająca zadeklarowane wyjście centrali.

 • Centrala w trybach jednostrefowym i dwustrefowym posiada także:

  - dwie, programowo definiowane, drogi dojścia - uruchamiane liniami nr 1 i 15,

  - 8 stref kodowych, gdzie każda strefa może blokować dowolną ilość linii alarmowych w dowolnej konfiguracji, z podtrzymaniem blokady po ich uzbrojeniu

  - 8 parametryzowanych linii szyfrowych, do rozbrajania i uzbrajania stref kodowych

  - 8 kodów dodatkowych do rozbrajania i uzbrajania stref kodowych (w tym dwa wyróżnione 1 i 2 kasujące alarm czasowy i alarm stały w centrali)

  Tryb pracy dwustrefowy różni się od jednostrefowego tym, że:

  - posiada dwie, w pełni rozdzielone, strefy alarmowe (niezależne przyporządkowanie wyjść alarmowych, kasowanie alarmów).

  - kody 1 i 2 kasują alarmy tylko w odpowiadającej sobie strefie alarmowej

  - strefa alarmowa 2 może pracować jako strefa pożarowa

  Praca centrali w trybie 15 kodowym się znacznie od pracy w dwóch poprzednich trybach:

  - nie posiada dróg dojścia, podtrzymania blokad, nie obsługuje linii szyfrowych

  - posiada 15 stref, blokowanych 15 kodami, gdzie każda strefa zawiera jedną linię alarmową o odpowiadającym sobie numerze

  Podstawowe dane techniczne

 • Wymiary zewnętrzne: (długość/ szerokość/ głębokość) 370 x 250 x 95 mm

 • Zasilanie: sieć 220V 50Hz/ akumulator 12V 15Ah

 • Pobór prądu: 70 mA / 12V (bez EXT)

 • Maksymalna wydajność zasilaczacentrali (praca ciągła): 2A

 • Zabezpieczenie przed nadmiernym wyładowaniem akumulatora: min. 10V

 • Wyświetlacz: LCD 16 znakowy

 • Klawiatura 12 znakowa, wbudowana

 • Sygnalizacja braku zasilania sieciowego

 • Sygnalizacja uszkodzenia bezpiecznika zasilania awaryjnego

 • Maksymalna Ilość manipulatorów EXT-0896: 7

 • Linie alarmowe: 16 szt. (parametryczne 17.4kW)

 • Linie szyfrowe: 8 szt. (parametryczne 17.4kW)

 • Wyjścia alarmowe:

  - dozorowane typu OC 3 szt.

  - nie dozorowane typu OC 1 szt.

  - przekaźnikowe (styki NO i NC) 1 szt.

 • Przekaźnik dodatkowy (styki NO i NC) z wyprowadzonym sterowaniem:

 • Wyjścia dodatkowe typu OC:

  - NOC - informacja o rozbrojeniu drugiej strefy

  - L15 - wyjście do monitora centrali

  - B1 - informacja o rozbrojeniu pierwszej strefy

  - LZAS - informacja o niskim napięciu zasilania

  - AWZAS - awaria zasilania (brak sieci lub bezpiecznika akumulatora)

  - RSO i RSI - łączówki do podłączenia manipulatorów zewnętrznych EXT-0896

  - PRINT - wyjście do drukarki

 • Obciążalność wyjść:

  - alarmowych typu OC 1A

  - przekaźnikowych 8A

  - dodatkowych 100mA

 • Kody:

  - instalatora (6 cyfr)

  - użytkownika (4 cyfry)

  - dodatkowe (4 cyfry)

 • Głębokość pamięci zdarzeń: 1500

 • Czas trwania alarmu: 0-15 minut

 • Czas trwania alarmu dyskretnego 0-15 minut

 • Czas na wejście 1: 0-15 minut

 • Czas na wejście 2: 0-15 minut

 • Czas na wyjście: 0-15 minut

 • Dokładność ustawienia czasów: 4 sekundy