zakład elektroniczny

CMP-8/ CMP-1693

Firma PALKO oferuje dwie odmiany central alarmowych współpracujących z czujkami gazowymi i przeznaczonych do monitorowania stężenia różnych gazów w obiektach przemysłowych takich jak kopalnie. Podstawowa różnica między tymi wersjami jest taka, że centrala CMP-1693 służy do podłączenia 16 czujek gazowych jednoprogowych, zaś centrala CMP-8 obsługuje 8 czujek dwuprogowych.

Obie wersje centrali oparte są na tej samej konstrukcji układowej. Jest to nowoczesna, mikroprocesorową centrala alarmowa komunikującą się z użytkownikiem w języku polskim poprzez ciekłokrystaliczny wyświetlacz alfanumeryczny. Podstawowe cechy centrali to:

 • Wbudowana klawiatura, umożliwiająca jej konfigurowanie oraz obsługę przez użytkownika,

 • 16 parametryzowanych linii wejściowych.

 • 16 LEDów przedstawiających aktualny stan wszystkich linii wejściowych (sygnalizacja naruszenia, zablokowania, uszkodzenia),

 • Kod użytkownika kasujący alarm czasowy i stały i umożliwiający wejście do ‘Testu Użytkownika’ (TU)

 • Kod imstalatora pozwalający programować wszystkie parametry centrali w ‘Teście Instalatora’,

 • 7 stref, gdzie każda strefa może blokować dowolną ilość linii alarmowych w dowolnej konfiguracji,

 • 7 parametryzowanych linii szyfrowych, do rozbrajania i uzbrajania stref

 • 7 kodów do rozbrajania i uzbrajania stref

 • 1 kod do czasowego wyłączania wyjść alarmowych

 • 5 wyjść alarmowych, w tym:

  - 4 typu NO, zabezpieczone bezpiecznikami o wartości 1A, z których każde może być ustawione jako (opcje niezależne od siebie)

  - modulowane częstotliwością 250 Hz lub nie

  - DC (poziom stały) lub 1 Hz ,

  - natychmiastowe lub opóźnione (realizacja tzw. alarmu dyskretnego),

  - czasowe lub stałe (wyjścia dozorowane tylko czasowe),

 • Dodatkowy przekaźnik (styki NO i NC) - z wyprowadzonym sterowaniem (łączówka PK) do dowolnego zastosowania,

 • Wyjścia pomocnicze :

  - L15 -wyjście sygnałowe do monitora centrali

  - LZAS - informacja o niskim napięciu zasilania

  - AWZAS - awaria zasilania (brak sieci lub bezpiecznika akumulatora)

  - PRINT - wyjście do drukarki

 • Zasilacz o wydajności 2A i miejsce na akumulator żelowy o pojemności 15 Ah

 • Pamięć konfiguracji systemu (nastaw) niezależna od zasilania centrali (sieć / akumulator) co pozwala uniknąć powtórnego programowania urządzenia po zaniku zasilania (rozładowanie akumulatora i brak napięcia w sieci 220V)

 • Pamięć zdarzeń o głębokości 64 zdarzeń z podaniem czasu zdarzenia

 • Możliwość podłączenia drukarki MEWKA SQ do rejestracji zdarzeń o praktycznie nieograniczonej pojemności przy pracy ciągłej; drukarka jest zasilana z centrali

 • Możliwość podłączenia monitora centrali prezentującego stan centrali

 • Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja braku zasilania sieciowego i zbyt niskiego napięcia zasilania.
 • W odróżnieniu od central alarmu włamaniowego, w prezentowanych centralach nadzoru gazowego, stan sygnalizacji przekroczenia stężenia gazu (stan alarmu) trwa tak długo, jak długo przekroczony jest monitorowany parametr. Nie jest możliwe wcześniejsze skasowanie alarmu a jedynie czasowe wyłączenie wyjść alarmowych za pomocą jednego, wyróżnionego kodu na czas ustalony przez instalatora. Dodatkowo, w wersji dwuprogowej, wyjścia mocy zostały podzielone na dwie grupy. Wyjścia jednej grupy są uaktywniane gdy naruszone jest wejście przypisane do pierwszego progu a wyjścia drugiej grupy uaktywniajne są wejściami drugiego progu.

  Podstawowe dane techniczne

 • Wymiary zewnętrzne: (długość/ szrokość/ głębokość) 370 x 250 x 95 mm :

 • Zasilanie: sieć 220V 50Hz akumulator 12V 15Ah

 • Pobór prądu: 70 mA / 12V (bez EXT)

 • Maksymalna wydajność zasilaczacentrali (praca ciągła): 2A

 • Zabezpieczenie przed nadmiernym wyładowaniem akumulatora: min. 10V

 • Wyświetlacz: LCD 16 znakowy

 • Klawiatura 12 znakowa, wbudowana:

 • Sygnalizacja braku zasilania sieciowego

 • Sygnalizacja uszkodzenia bezpiecznika zasilania awaryjnego

 • Maksymalna Ilość manipulatorów EXT-0896: 7

 • Linie alarmowe: 16 szt. (parametryczne 17.4kW)

 • Linie szyfrowe: 8 szt. (parametryczne 17.4kW)

 • Wyjścia alarmowe:

  - dozorowane typu OC 4 szt.

  - przekaźnikowe (styki NO i NC) 1 szt.

 • Przekaźnik dodatkowy (styki NO i NC) z wyprowadzonym sterowaniem:

 • Wyjścia dodatkowe typu OC:

  - L15 - wyjście do monitora centrali

  - B1 - informacja o rozbrojeniu pierwszej strefy

  - LZAS - informacja o niskim napięciu zasilania

  - AWZAS - awaria zasilania (brak sieci lub bezpiecznika akumulatora)

  - PRINT - wyjście do drukarki

 • Obciążalność wyjść:

  - alarmowych typu OC 1A

  - przekaźnikowych 8A

  - dodatkowych 100mA

 • Kody:

  - instalatora (6 cyfr)

  - użytkownika (4 cyfry)

  - dodatkowe (4 cyfry)

 • Głębokość pamięci zdarzeń: 64

 • Czas trwania alarmu dyskretnego: 0 - 15 min z kwantem 4 sek

 • Czas wyłączenia wyjść: 0 - 255 min z kwantem 1 min