zakład elektroniczny

Lokalny System Monitoringu LSM-256

System służy do kompleksowego zabezpieczenia antywłamaniowego wielu obiektów zgrupowanych na danym terenie, np.: jednostka wojskowa, magazyny, blok mieszkalny, hotel, pensjonat, szpital, zakład pracy, osiedle domków. Przewidziany jest do pracy z obsługą osobową całodobową lub czasową. W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: jednostka centrali LSM-256, moduł podcentrali MLSM-8, układ pośredniczący UPLSM-8, moduły tablicowe TLSM-16 i MA-1695, manipulator MA-0896 i manipulator kodowy MK-0896, układ separujący SPLSM-4, moduł wykonawczy OUTLSM-8. Maksymalnie system może się składać z 254 ośmioliniowych stref alarmowych tworzonych przez moduły podcentral MLSM-8 lub przez układy pośredniczące UPLSM-8. Strefy alarmowe można zorganizować w 16 grup. Moduły tablicowe zapewniają operatorowi systemu pełną informację o aktualnym stanie poszczególnych stref alarmowych zaś moduły MA-1695 informują o alarmach i blokadach poszczególnych grup stref. Operator ma również możliwość wyłączania ze stanu czuwania (dozoru) poszczególnych stref alarmowych lub grup. Możliwość współpracy z komputerem ułatwia nadzór i obsługę systemu.Alarm w systemie jest realizowany za pomocą 3 wyjść przekaźnikowych oraz 7 pomocniczych wyjść niskoprądowych centrali. Istnieje możliwość zdefiniowania ośmiu modułów MLSM-8, które powielą alarm powstały w jednostce centralnej. Daje to możliwość zgłaszania alarmu w kilku punktach chronionego obiektu (np. na dwóch portierniach czy wartowniach). Dodatkowe cechy systemu to prostota programowania,

- wielopoziomowe menu programowania

- czytelne nazwy poszczególnych opcji,

- alfanumeryczny wyświetlacz LCD,

- drukowanie na bieżąco zdarzeń,

- wydruk całości lub części pamięci zdarzeń

- wydruk konfiguracji systemu,

- pamięć 5000 zdarzeń,

- selektywne przeglądanie i drukowanie zdarzeń

- nieulotna pamięć

- współpraca z komputerem

Jednostka centrali LSM-256. nadzoruje pracę pozostałych urządzeń. Zbiera od nich informacje i gromadzi w swojej pamięci (ok. 5000 zdarzeń). Rozróżnia rodzaj alarmu: włamanie, napad, pożar, pomoc lekarska, sabotaż, awaria zasilania. Uaktywnia odpowiednie wyjścia alarmowe; wysyła informacje i rozkazy do modułów obsługujących strefy, i do modułów wykonawczych; steruje modułami tablicowymi.

Moduł podcentrali MLSM-8 swoimi ośmioma trójstanowymi, parametrycznymi liniami wejściowymi tworzy pojedynczą strefę alarmową. Informację o stanie linii przesyła do jednostki centrali. Umożliwia stworzenie tzw. wejścia z opóźnieniem do strefy chronionej. Wyświetla informację o stanie linii opóźnionej, o istnieniu komunikacji z jednostką centrali, o sprawności swoich linii alarmowych, o wyłączeniu ze stanu czuwania (blokadzie). Rozróżnione jest wyświetlenie użycia blokady wewnętrznej, od zewnętrznej (np. kodem z jednostki centrali). Możliwa jest współpraca z manipulatorem zewnętrznym MA-0896, na którym wyświetlany jest stan linii modułu, i z którego można zmieniać konfigurację modułu. Ponadto moduł przyjmuje z jednostki centrali polecenie wywołania lokalnego alarmu czasowego i stałego, a po utracie łączności z centralą LSM przechodzi na pracę samodzielną jako ośmioliniową centrala alarmowa.

Układ pośredniczący UPLSM-8 może również tworzyć ośmioliniową strefę alarmową z liniami typu NC/NO. Przewidziany jest jednak głównie do zbierania informacji z lokalnego systemu alarmowego lub do stworzenia razem z jednostką LSM-256 adresowalnej centrali wielonumerowej. Dodatkowo używany jest do pracy jako moduł szyfrowy (razem z manipulatorem kodowym MK-0896 umożliwia obsługę ośmiu stref alarmowych) i jako moduł informacyjny (z manipulatorem kodowym MK-0896 umożliwia identyfikację ośmiu kodów). Wyświetlane są informacje o łączności z jednostką centrali, o prawidłowym stanie linii lokalnych i o stanie czuwania. Może wykonać polecenie wyłączenia ze stanu czuwania (blokady) lokalnego systemu alarmowego.

Moduł wykonawczy OUTLSM-8 umożliwia za pomocą swoich ośmiu wyjść sterowanie innych urządzeń np. zaworów, zasileń z jednostki centrali LSM. Osiem wejść typu NC poprzez wewnętrzny moduł rejestruje wykonanie polecenia wdanego z centrali.

Moduł tablicowy TLSM-16, za pomocą trzech LEDów, wyświetla informację o alarmie lub uszkodzeniu linii alarmowej w strefie, zablokowaniu strefy oraz o całkowitym wyłączeniu strefy z dozoru (np. brak transmisji między modułem a jednostką centralną). Pojedynczy moduł tablicowy pokazuje stan szesnastu stref. Może być wykorzystany do stworzenia tablicy synoptycznej obszaru nadzorowanego przez system.

Moduł tablicowy MA-1695 pokazuje stan poszczególnych grup stref. Za pomocą 16 LEDów informuje o wystąpieniu alarmu w poszczególnych grupach. 8 dodatkowych LEDów informuje o zablokowaniu pierwszych ośmiu grup stref.

Moduł separatora SPLSM-4 służy do rozgałęzienia jednej linii transmisyjnej wychodzącej z jednostki centrali na cztery linie transmisyjne rozdzielone galwanicznie. Może służyć do regeneracji kształtu przebiegów przy pracy z długą linią transmisyjną

Manipulator zewnętrzny MA-0896 służy do obsługi i zmian konfiguracji strefy alarmowej stworzonej przez moduł podcentrali MLSM-8

Manipulator kodowy MK-0896 umożliwia poprzez moduły szyfrowe lub informacyjne obsługę stref alarmowych.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu zapewniają separację galwaniczną pomiędzy sobą. Dzięki temu mogą one być zasilane z niezależnych lokalnych zasilaczy. Jednostka centrali może również zbierać informacje o stanie lokalnych zasileń. Urządzenia MLSM-8 i UPLSM-8 wymagają połączenia z jednostką centrali przewodem czterożyłowym w ekranie. Moduł tablicowy wymaga połączenia przewodem sześciożyłowym. Jednostka centrali LSM-256 zawiera w sobie zasilacz (2A) i miejsce na zasilanie rezerwowe (akumulator bezobsługowy 12V/15Ah).