zakład elektroniczny

Monitor alarmu MA-1695

Urządzenie służy do stałego podglądu stanu linii alarmowych, blokad i zasilania centrali alarmowej. Monitor posiada układ kontroli transmisji danych z centrali. W przypadku przerwania transmisji zgłasza alarm. Układ może być zasilany z zasilacza centrali lub zasilacza lokalnego. Wejście sygnału, wykonane na transoptorze, zapewnia separację galwaniczną sygnału względem zasilania.

Z centrali alarmowej nadawana jest ciągle informacja o stanie zasilania, blokad, i informacja o alarmie z danej linii. Alarm z linii powoduje: wyświetlenie diody z numerem linii, zadziałanie sygnalizacji dźwiękowej, uaktywnienie wyjścia alarmu AL i wyjścia z numerem danej linii (L1¸L16). Alarm przesyłany jest do momentu jego skasowania w centrali. Użycie w centrali wejść szyfrowych lub odpowiadających im kodów sygnalizowane będzie w monitorze świeceniem się LEDów blokad. Uaktywnione też będą odpowiednie wyjścia blokad B1¸B8. Pozycja centrali TEST spowoduje wyświetlenie się diody BLOKADA i wysterowanie wyjścia BL. Centrala wykrywa zbyt niskie napięcie zasilania oraz brak zasilania sieciowego lub uszkodzenie bezpiecznika akumulatora. W monitorze sygnalizowane to będzie świeceniem się diody AWARIA ZASILANIA z jednoczesnym wysterowaniem wyjścia AZAS. Układ monitora kontroluje ciągłość transmisji z centrali (zielona dioda TRANSMISJA). Przerwa powoduje pulsacyjne wyświetlenie się diody ALARM, wysterowanie wyjścia AL i uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej.

Uwaga: W przypadku ustania transmisji, wyświetlenia alarmów i blokad w monitorze, mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu centrali. Mogą to być wyświetlenia przypadkowe.

Podstawowe dane techniczne

 • Zasilanie: 10V,13.8V

 • Pobór prądu: max 100mA

 • Wyjścia:

  - stan linii alarmowych L1¸L16, typu otwarty kolektor (OC), 50mA

  - stan blokad B1¸B8, typu (OC), 50mA

  - blokada BL, typu (OC), 50mA

  - awaria zasilania AZAS, typu (OC), 50mA

  - alarm AL, typu (OC), 300mA

  - sterowanie przekaźnikiem PK (podanie minusa włącza przekaźnik)

  - styki przekaźnika COM, NC, NO 8A AC

  - sabotaż obudowy SAB (NC)