zakład elektroniczny

Moduł wykonawczy OUTLSM-8

Moduł wykonawczy przeznaczony jest do sterowania innymi urządzeniami z poziomu klawiatury centrali LSM-256 lub programu komputerowego współpracującego z systemem LSM. Posiada osiem wyjść typu OC i osiem wejść typu NC. Adres modułu, ustawiany przełącznikiem S1, powinien zawierać się w adresach modułów informacyjnych. Polecenie ustawienia wyjść wydawane jest z centrali LSM-256 kodem do tego uprawnionym z rozszerzeniem ‘10’ (KU + ‘10’). Po podaniu adresu modułu, na diodach płyty czołowej pokazany jest stan ustawienia wyjść w tym module. Świecąca dioda oznacza aktywność wyjścia. Zmieniając stan świecenia diody zmieniamy polecenie ustawienia wyjść w module wykonawczym. Wejścia modułu przekazują do centrali stan wyjść lub stan dołączonych do nich czujników. Ustawiane jest to indywidualnie dla każdej linii przełącznikami (W1-1,W8-8) na płytce elektronicznej modułu wykonawczego.

Układ może współpracować z manipulatorem zewnętrznym MA-0896. Umożliwia to obsługę modułu poprzez kody wybierane z klawiatury manipulatora. Przy ustawieniu pracy modułu z kodami współzależnymi, żeby uaktywnić dane wyjście trzeba wydać odpowiednie polecenie z centrali LSM i wybrać kod na klawiaturze manipulatora. Dane wyjście może być ustawione jako monostabilne, wtedy polecenie z centrali LSM należy traktować jako pozwolenie na korzystanie z tego wyjścia np. sterowanie ryglem elektromagnetycznym