zakład elektroniczny

Produkty

 1. LSM-256 Jednostka centralna Lokalnego Systemu Monitoringu do obiektów rozproszonych obsługującego do 254 podcentral po osiem linii każda.

 2. TRM-256 Terminal.

 3. MLSM-8 Podcentrala 8 wejść dwuparametrycznych systemu LSM-256.

 4. UPLSM-8 Podcentrala osiem wejść NC/NO systemu LSM-256.

 5. UPL-3 Moduł trzy wejścia do zamontowania w czujkach.

 6. TLSM-16 Moduł tablicowy 16 stref systemu LSM-256.

 7. SPLSM-4 Separator-rozdzielacz szyny komunikacyjnej centrali z podcentralami. Jedno wyjście cztery separowanre galwanicznie wyjścia.

 8. OUTLSM-8 Moduł wykonawczy systemu LSM-256.

 9. MLSM-Z Stacja zasilania podcentral systemu LSM-256.

 10. MA-0896 Manipulator LED ogólnego zastosowania.

 11. WIZ@LSM-256 Program wizualizacyjny LSM-256.

 12. CMP-1692 Centrala alarmowa mikroprocesorowa 16 linii parametryzowanych osiem stref blokad, pamięć zdarzeń, możliwość wydruku.

 13. CMP-1695 Nowsza wersja central CMP-1692.

 14. EXT-0896 Manipulator LCD do central CMP-1695, CS-0820.

 15. CMP-8/CMP-1693 Centrala alarmowa do czujek gazowych dwuprogowych. Pamięć zdarzeń, możliwość wydruku.

 16. CMP-0820 Centrala alarmowa mikroprocesorowa, osiem linii dwuparametrycznych plus sabotaż. Pamięć zdarzeń, możliwość wydruku.

 17. CS-0391-0791 Centrala alarmowa analogowa, cztery lub siedem linii parametrycznych.

 18. MK-0896 Zamek szyfrowy osiem kodów osiem wyjść, możliwość podłącze- nia dodatkowych klawiatur umożliwiających wielodostęp.

 19. STZ-1495 Stacje zasilania 13,8V o wydajności prądowej 10A w obudowach na różne pojemności akumulatorów.17Ah, 38Ah, 65Ah.

 20. ZI-45/50 Moduł zasilacza impulsowego z obsługą akumulatora, moc wyjściowa 45W lub50W w dwóch wersjach napięciowych 12V i 24V

 21. STZ-45 Stacje zasilania z modułem ZI-4514 o wydajności prądowej 3,2A w obudowach na różne pojemności akumulatorów 17, 38, 65Ah.

 22. STZ-0297 Stacja zasilania 13,8V/2A w obudowie na akumulator 17Ah - nie produkowana od stycznia 2003 r.

 23. DPE Depozytor kluczy.

 24. PSKD-8 Prosty System Kontroli Dostępu współpracujący z DPE-16S.

 25. LB-NiCd-24 Ładowarka Akumulatorów 6F22 (9V) do 24szt indywidualnie.