zakład elektroniczny

SPLSM-4 Separator

Zadaniem układu separującego jest odtworzenie i wzmocnienie sygnału transmitowanego z centrali LSM-256 lub układu separującego SPLSM-4 i rozdzielenie linii transmisyjnej na odseparowane galwanicznie odcinki. Układ posiada jedno podłączenie dla linii pierwotnej (wejściowa od strony jednostki centrali) i cztery podłączenia dla linii wtórnych (wyjściowe). Wszystkie linie są w układzie separującym izolowane galwanicznie i mogą być zasilane z oddzielnych zasilaczy. Stosowanie modułów separujących jest konieczne w przypadku występowania linii transmisyjnych o długościach większych niż 1 km . W takim wypadku należy rozmieścić te moduły w odległościach nie większych niż 1 km (długość przewodów). Dopuszcza się użycia do 5 układów separujących na jednej linii.

Rozdzielenie głównej linii transmisyjnej na wiele odcinków, odseparowanych galwanicznie pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa pracy systemu. Uszkodzenie jednej z linii (przerwanie, zwarcie, odcięcie zasilania) nie powoduje awarii w całym systemie, lecz tylko w jego części. Separatory produkowane są w dwóch wersjach. Wersja SPLSM-4A przeznaczona jest do pracy w układzie transmitera z liniami o dużych przenikach sygnałów pomiędzy przewodami. Dodatkowo zawiera w sobie uproszczony układ modułu UPLSM-8 z liniami wejściowymi L5, L6, L7. Pozwala na ochronę obudowy, pomieszczenia i monitorowanie stanu zasilania. Zalecane jest jego stosowanie, gdy miejsce montażu separatora nie jest przewidziane do ochrony przez inne urządzenia.