zakład elektroniczny

Moduł tablicowy TLSM-16

Moduły tablicowe służą do prezentacji podstawowych informacji o poszczególnych strefach alarmowych systemu. Jeden moduł wyświetla informacje o 16 strefach. Przy większej liczbie stref, moduły tablicowe należy łączyć szeregowo. Moduł podłączony bezpośrednio do jednostki centrali pokazuje stan stref o najmniejszych numerach (0-15) a moduł końcowy stan stref o największych numerach. Do prezentacji stanu każdej strefy służą 3 diody.

Informacje przekazywane za ich pomocą zależą od tego, czy centrala znajduje się w stanie alarmu, czy nie. Informacja o stanie każdej diody powielona jest na osobnym wyjściu typu otwarty kolektor, co może służyć do sterowania tablicy świetlnej obrazującej monitorowany obiekt.