zakład elektroniczny

Terminal TRM-256

Terminal TRM-256 jest nowo opracowanym elementem Lokalnego Systemu Monitoringu (LSM-256) produkcji firmy PALKO. Został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności tego systemu poprzez umożliwienie kontroli nad nim z kilku punktów obszaru objętego ochroną. Terminal nie wymaga żadnego specjalnego okablowania i może być dołączony do systemu w dowolnym miejscu linii transmisyjnej LSM-256 nawet w już oddanym do użytku systemie alarmowym.

Funkcje dostępne na terminalu zostały ograniczone do tych, które są związane z obsługą systemu przez użytkownika (blokowanie, odblokowywanie wybranych obszarów, kasowanie alarmów) a pominięto funkcje administrowania i konfigurowania, które można wykonać jedynie z centrali LSM-256 lub komputera. Rozszerzono natomiast, w stosunku do centrali, liczbę identyfikowanych użytkowników (do 99), sposób ich autoryzacji w terminalu (za pomocą karty zbliżeniowej, kodu, lub karty i kodu) oraz dodano możliwość precyzyjnego nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom.

Dodatkową funkcją terminala TRM-256 jest możliwość podłączenia do niego modułów tablicowych TLSM-16. W odróżnieniu od centrali, terminal nie musi prezentować na modułach tablicowych stanu całego systemu lecz jego wybrany fragment. Wszystkie operacje wykonywane z tego terminala będą dotyczyły tego fragmentu systemu. Umożliwia to podział chronionego obszary na kilka mniejszych, obsługiwanych z różnych punktów. Terminal posiada podręczną pamięć zdarzeń o głębokości 64, w którą zbierane są zdarzenia dotyczące przypisanego terminalowi obszaru

Terminal posiada jedno wyjście przekaźnikowe umożliwiające, w zależności od zastosowania, sterowanie elektroryglem lub sygnalizowanie alarmu w obszarze.

Aby powiekszyc prosze nacisnac!