zakład elektroniczny

Układ pośredniczący UPLSM-8

Moduł podcentrali UPLSM-8 tworzy jedną strefę alarmową systemu z liniami wejściowymi typu NC lub NO (linie od 1 do 6).Linie 7 i 8 są liniami typu NC Przeznaczony jest głównie do stworzenia możliwości monitorowania innych systemów alarmowych przez system LSM-256.

Wykorzystywany jest również, w niektórych konfiguracjach systemu („ z modułami szyfrowymi”) jako moduł blokujący (moduł szyfrowy), gdzie każda jego linia wejściowa służy obsługi stref lub grup stref. Może być również wykorzystany do stworzenia wraz z centralą LSM-256 256-cioliniowego systemu adresowalnego. Na płytce układu znajdują się trzy diody typu LED informujące o łączności z systemem, sprawności wszystkich linii alarmowych oraz o zablokowaniu strefy (wyłączeniu ze stanu czuwania). Są one umieszczone głównie w celach serwisowych.